ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek

A Szikra hub egy olyan online klub felület, amely lehetőséget biztosít regisztrált Felhasználók számára, hogy a saját időbeosztásuk szerint haladva, előre felvett videós és szöveges anyagok segítségével elmélyedjenek egy témában, autodidakta módon fejlődjenek. Ehhez feladatokat kapnak, amelyeket bárhol és bármikor elvégezhetnek.

A honlapon található cikkek, képek, folyamatok, design és termékek/szolgáltatások, bármilyen nemű másolása, átvétele, engedély nélküli megjelenítése szigorúan tilos és hivatalos eljárást vonhat maga után!

A Szolgáltató által létrehozott online felületen található minden tartalom, különösen, de nem kizárólagosan a Szikra hub által biztosított szoftverek, technológia, a felületen kialakított design elemek, szöveges elemek, grafikák, logók, linkek, animációk, videók, illusztrációk, hangfájlok, képek, stb. („Szikra hub által szolgáltatott tartalom”), a Szolgáltató tulajdonát képezik és a szerzői jogi védelem alatt állnak.

Klubtagság vásárlásakor nincs szállítási díj, a termékek online felületen lesznek elérhetőek, melyről a vásárlát követően a rendszerünk automatikusan megküldi a használathoz szükséges adatokat e-mail címére.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Szikra hub szolgáltatásait igénybe vevő minden Felhasználóra kötelezően rögzíti a Szikra hub szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó Szerződési Feltételeket.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák a

Szolgáltató:

Szlafkai Éva egyéni vállalkozó

Hivatalos székhelye: 2851 Környe, Kisfaludy köz 1.

Elérhetősége: info@szikrahub.hu, +36 20 9354 684

Adószáma: : 66853699-1-31

mint jogtulajdonos, vagy szolgáltató (továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett www.szikrahub.hu weboldal használatára vonatkozó általános szolgáltatási és szerződési feltételeket.

A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően. Jelen szerződés határozatlan időre köttetik.

A Szolgáltató fenntartja a jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, azonban a módosításról a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást a Szikra kurzusok általa küldött hírlevél és/vagy a Felhasználónak a Felhasználói Fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

A hatályos 2012. évi CXLVII. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény (továbbiakban Katv.) 13. § (2), valamint a 32/E. § (2) bekezdése alapján a megrendelő számára tájékoztató, hogy a vállalkozó kisadózó vállalkozásnak minősül, a létrejövő szerződést ezen minőségében teljesítik. 

Online számlázó program:
Számlázz.hu (üzemeltető: KBOSS.hu Kft., adószám: 13421739-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-101824l, székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b),

REGISZTRÁCIÓ:

A Szikra hub szolgáltatásainak igénybevétele vásárláshoz és a vásárlás során létrejövő regisztrációhoz kötött. Vásárlás során a rendszer automatikusan létrehozza a vásárlói fiókot, amelyhez a jelszót egy e-mailben érkező regisztrációs linken adja meg a felhasználó. Ezek után be tud lépni a fiókjába és eléri a hub tartalmait.

A Szikra hub rendszerébe történő regisztrációval a Szolgáltató, illetve a Felhasználó:

  • jelen Általános Szerződési Feltételeket minden további aktus nélkül elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  • kijelenti, hogy szerződéskötési képessége a jelen szerződés megkötésére vonatkozóan korlátozás alá nem esik.
  • kijelenti, hogy a szolgáltatások igénybevétele során betartják a magyar jog szabályait, különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotásokra, szerzői jogokra és személyiségi jogokra vonatkozó jogszabályokat.

A regisztráció során megadott felhasználónév, illetve jelszó hozzáférhetőségért felelősség kizárólagosan a regisztrált személyt terheli. A Szolgáltató a felhasználónév és jelszó harmadik személy általi jogosulatlan használatért és ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal. A felhasználónév és jelszó használatának jogosultsága át nem ruházható, a bejelentkezést követően a bejelentkezett regisztrált felhasználó felelős minden a bejelentkezést követő cselekményért és abból eredő minden következményért, függetlenül attól, hogy a ténylegesen bejelentkező személy ő maga volt-e vagy más személy használata felhasználó jogosultságát. A Szolgáltató és Felhasználó haladéktalanul köteles jelezni az info@szikrakurzusok.hu e-mail címén keresztül, amennyiben azt észleli, hogy a felhasználói jogosultságát illetéktelen személy jogosulatlanul használja.

WEBSHOP

A Szikra Hub Klubtagság megvásárolható a weboldalunkon keresztül.

A rendelés menete
A termék oldalán egy gombra kattintással érkezel a Pénztár oldalra, ahol láthatod a rendelés összesítését, és lehetőséged van megadni a megrendeléshez szükséges adataidat.  Ha megfelelően leellenőrizted az űrlap tartalmát és a fizetési feltételeket, akkor kattints az űrlap alján található Megrendelés elküldése gombra.

A fizetés menete

A fizetés bankkártyával történik.
Bankkártya: A fizetés a Stripe, Inc. rendszerét használva történik. A regisztráció során a Felhasználónak meg kell adnia érvényes bankkártya adatait. A Felhasználó kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik. “Stripe.” fog szerepelni a vásárló által kapott bankszámlakivonatokon, mint elfogadóhely. Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

A vásárlással elfogadja, hogy a  szikrahub.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek a Stripe, Inc. , mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

A bankkártyás fizetésnél nincs várakozási idő, a sikeres fizetés után azonnal elérhetővé válik a Klubtagság az online felületen a megadott belépési adatokkal.

Havonta megújuló előfizetéses rendszer

A Szikra hub havi előfizetési díját ismétlődő bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni. Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a Stripe által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. A Szikra Hub tagság előfizetés során a megadott időszak lejártával a következő időszak automatikusan elindul, az előfizetés tehát havonta megújul, az előfizetési díja automatikusan kiegyenlítésre kerül a megadott kártyaadatokkal.

Az ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen feltételek elfogadásával a vásárló hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen oldalon (szikrahub.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és a tranzakciónként hozzájáruláso nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a Stripe nem fér hozzá. Nem tárolunk tehát bankkártya adatokat.

Az előfizetés a sikeres fizetést követően kerül aktiválásra, és mindaddig fennáll, míg a szolgáltatás igénybe vevő személy a saját fiókjában, vagy emailben (info@szikrahub.hu címen) a klubtagság lemondását nem kéri. A pénzt havi előfizetés esetén mindig a hónap azon napján próbáljuk meg először levonni, mely napon az előfizetés indult. Sikertelen bankkártyás fizetés esetén tájékoztató levelet küldünk, illetve többször ismételten megpróbáljuk a levonást.

Amennyiben a levonás többszöri próbálkozás esetén sikertelen, vagy a Klubtag kérte a tagságának megszűntetését, a Klubtagság az előfizetés lejártát követő 3 nappal automatikusan megszűnik. Az előfizetés megszűnésével a felhasználónak már nem lesz jogosultsága elérni a Szikra Hub szolgáltatásain belül kínált tudásanyagokat és a zárt Facebook csoportból is kizárásra kerül. A véletlenül megkezdett, kifizetett előfizetési időszakokat nem áll módunkban visszatéríteni.

A Szikra Hub belépését más embereknek tovább adni, értékesíteni szigorúan tilos, egy felhasználónév és jelszó párossal csak egyetlen személy használhatja. Bármilyen csoport esetén minden tagnak szükséges aktív előfizetéssel rendelkezni, ha többen is el szeretnék érni a tananyagokat.

Tagságot vásárolni kizárólag magyar és más Európai Uniós tagállamból érkező magánszemélyek tudnak. Ha céges számlát szeretnél, kérlek, előre jelezd e-mailben.

Felhasználó a www.szikrahub.hu weboldalon történő rendelés leadásakor kijelenti, hogy jelen ÁSZF feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezeléshez hozzájárul. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletvonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

FELELŐSSÉG:

Szolgáltató  köteles biztosítani az Előfizető által a megrendelőlap során megrendelt kurzust a szikrakurzusok.hu oldalon a szerződés kötéstől számítva legalább 1 évig.

Figyelemmel kell lenni arra, hogy az oktatási anyagok felhasználása során a külső linkek veszélynek tehetik ki a Felhasználókat, mivel azok tartalma esetlegesen támadó jellegű, vagy személyükre egyébként veszélyes, rasszista vagy jóerkölcsbe ütköző lehet.

A honlap, illetőleg az oktatási anyag közvetlenül vagy a Szolgáltatón keresztül közvetve hozzáférést adhat olyan weboldalakhoz, amelyek harmadik személy rendelkezése alatt állnak.

Az oktatási anyagot kizárólag jogszerűen lehet használni, a jog nem tudása nem mentesít.

ADATKEZELÉS:

A Szolgáltató a Felhasználók által, a regisztráció és a szolgáltatások igénybevétele során rendelkezésre bocsátott adatokat bizalmasan kezeli; azt csak jogszabályban előírt kötelezettsége alapján és csak az arra illetékes bíróságnak illetve hatóságoknak adja ki.

A Szolgáltató A Felhasználók személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló jogszabályoknak, tiszteletben tartásával és azoknak megfelelően kezeli.

A Szolgáltató, illetve a Felhasználó köteles a regisztráció során megadott adatait naprakészen tartani.

A Felhasználók és Szolgáltatók hozzájárulnak, hogy:

  • adataikat a Szikra Hub felülete nyilvántartsa a regisztrált Szolgáltatók és Felhasználók nyilvántartásának vezetése illetve kapcsolattartás céljából
  • adataikat a Szolgáltató saját üzleti ajánlatainak kidolgozása és piackutatási tevékenységek ellátása céljából kezelje, azonban a Szolgáltató szavatol azért, hogy ezen adatkezelés során harmadik fél bármilyen piackutatási vagy üzleti anyagot csak Szolgáltatók és Felhasználók adatainak beazonosíthatósága nélkül ismerhet meg,
  • a Szolgáltató a regisztrált személyekkel közvetlen kapcsolat létrehozását szolgáló automatizált rendszert alkalmazzon saját közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- és piackutatás céljára
  • a Szolgáltató részükre saját közvetlen üzletszerzés és tájékoztatás célját szolgáló küldeményeket továbbítson.

Emellett minden a Szikra Hub szolgáltatásait igénybevevő szavatol azért, hogy a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló jogszabályoknak, tiszteletben tartásával és azoknak megfelelően kezeli.

Bővebben: adatkezelési tájékoztató

INFRASTRUKTÚRA:

A Szikra Hub oldala, hogy szolgáltatásait a Felhasználók számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végez, mely a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. Szolgáltató bizonyos időközönként, karbantartási munkálatokat végez, lehetőség szerint 20.00-06.00 óra között, mely karbantartások alkalmankénti időtartama maximum 48 óra. A Szolgáltató a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató és a Felhasználó tartozik felelősséggel saját hardver és szoftver állapotáért, illetve, hogy azok a szolgáltatás igénybevételére alkalmas állapotúak.

A Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget a szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bárminemű kárért, amely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet, stb.), továbbá amely 20.00-06.00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt és ezen idő alatt következett be.

SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE:

A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Felhasználó törli az előfizetését, ezáltal eltávolítja magát a Szikra Hub regisztrált Felhasználói közül, valamint, ha a Szolgáltatás megszűnik.

Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi. A Felhasználó köteles megtéríteni a Szikra kurzusok platformjának minden olyan költségét, kárát, amely a Felhasználó szerződésszegésének következtében keletkezett.

VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Együttműködési kötelezettség:

A Felek a jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni a jelen szerződést érintő lényeges körülményekről, azok megváltozásáról.

Jogról való lemondás:

A jelen Szerződési Feltételek által biztosított jogról történő lemondás kizárólag írásban történhet. A jelen Szerződési Feltételek által biztosított valamely jog érvényesítésének elmaradása nem minősül jogról való lemondásnak.

Kapcsolattartás:

A Felek kijelentik, hogy elfogadják az elektronikus levél (e-mail) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. Kapcsolattartásra fenntartott e-mail cím: info@szikrahub.hu

Teljesség, Részleges érvénytelenség:

A jelen Szerződési Feltételek magukba foglalják mindazon rendelkezéseket, melyek a Szolgáltató szolgáltatásai vonatkozásában a Feleket kötik, a jelen Szerződési Feltételek elfogadásával a Felek közötti valamennyi korábbi a jelen Szerződési Feltételek céljával vagy tárgyával ellentétes, vagy a jelen Szerződési Feltételek teljesülését megakadályozó korábbi megállapodás vagy jognyilatkozat hatályát veszti.  

Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

Irányadó jog, illetékes bíróság:

Szolgáltató  és Előfizető kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen  jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a  képességgel és/vagy meghatalmazással, hogy jelen szerződéses  kapcsolatba lépjenek és az ebből eredő szerződéses  kötelezettségeiket teljesítsék.

A  jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország  jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről  szóló 2013. évi V. tv., valamint szerzői jogról szóló 1999.  évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadók.

Felek  esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján rendezik.  Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek jogvitájukra nézve alávetik magukat hatáskörtől függően a Tatabányai Járásbíróság kizárólagos illetékességének. A jogvita elbírálására a Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók.

Jótállás, szavatosság a Termékért

Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért az Üzemeltető jótállást nem vállal.

Elállási jog

A Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a tagság természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Felhasználót nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően visszatérítésre nincsen mód, viszont, ha mégis meggondoltad magad vagy elégedetlen vagy Hub szolgáltatásival, kérlek, vedd fel velem a kapcsolatot az info@szikrahub.hu oldalon és találunk megoldást.

2024. január 01.

Scroll to Top